Ngành đào tạo Điều dưỡng

Thành lập theo quyết định số 3572/QĐ - BGDĐT ngày 27/06/2008, khoa đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề.

Ngành đào tạo


Điều dưỡng

Hệ đào tạo

Hệ Thạc sĩ

Hệ Đại học chính quy

Hệ Liên thông

Thời gian đào tạo

Khoa học điều dưỡng quốc tế

2 Năm

4 Năm

Trung cấp lên cao đẳng: 1,5 Năm

Cao đẳng lên Đại học: 1,5 Năm

Trung cấp lên Đại học: 3 Năm

Danh hiệu

sau khi tốt nghiệp

Thạc sĩ

Điều dưỡng

Cử nhân điều dưỡng

Địa điểm học

120 Hòa Bình, P Hòa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM

TẠI SAO CHỌN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Ở TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG

1.CƠ HỘI NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

Sau khi tốt nghiệp Trung Cấp Điều dưỡng, sinh viên có thể học liên thông lên Cử nhân, và Thạc Sỹ.

2.CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khoa đào tạo Thạc Sỹ Điều Dưỡng liên kết với Trường đại học Northern Colorado (Mỹ) để các sinh viên có điều kiện có thể học tập và nâng cao kỹ năng ở môi trường quốc tế. 

3.Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng

Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe....

4.Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật

Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng. Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế...

5.Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ

Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh....

Top